MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Groot3R B.V. geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om weer aan de slag te gaan. Wij weten hoe belangrijk het is om deze mensen een kans te geven zich weer betrokken te voelen bij de maatschappij. Zo helpen deze mensen met de dagelijkse werkzaamheden en doen ze dit met veel plezier.

Winning van grondstoffen heeft grote impact op het milieu: denk aan water- en bodemkwaliteit, erosie, CO2 uitstoot en ga zo maar door. Daarom is het belangrijk restmaterialen en –stoffen te recyclen. Wij streven erna om de negatieve impact op milieu en natuurlandschap zoveel mogelijk te verkleinen en ze verkleind te houden.

Tevens doet Groot3R B.V. puur zaken met transportbedrijven die efficiënter vervoeren, denk hierbij aan zuinige transportmiddelen en vermindering van kilometers.

Hierbij speelt het Lean and Green certificaat een grote rol.